*2021: ♂ Keaton x Esteban xx

*2021: ♂ Keaton x Esteban xx

Jahrgang 2021: Hengstfohlen von Keaton x Esteban xx  Born 2021: Colt by Keaton x Esteban xx Geboren am 15. Mai: Hengstfohlen von Keaton (Kannan WPN x Contendro I) aus einer Stute von Esteban xx x Lord Calidos x Leuthen II (Stamm 4025). Born on May 5th: Colt by...