*2023: ♂ Khatou S x Diamant de Semilly SF

*2023: ♂ Khatou S x Diamant de Semilly SF

Jahrgang 2023: Hengstfohlen von Khatou-S x Diamant de Semilly SF Born 2023: Colt by Khatou-S x Diamant de Semilly SF Geboren am 11. Juni: Hengstfohlen von Khatou-S (Chaman KWPN x Toulon BWP) aus einer Stute von Diamant de Semilly SF x Alcazaro x Caletto I (Stamm...