Jahrgang 2022: Stutfohlen von Khatou-S x Diamant de Semilly SF

Born 2022: Filly by Khatou-S x Diamant de Semilly SF

Geboren am 4. Juni: Stutfohlen von Khatou-S (Chaman KWPN x Toulon BWP) aus einer Stute von Diamant de Semilly SF x Alcazaro x Caletto I (Stamm 318D2).

Born on June 4th: Filly by Khatou-S (Chaman KWPN x Toulon BWP) and a dam by Diamant de Semilly SF Alcazaro x Caletto I (mareline 318D2).